Моля, попълнете всички задължителни полета, отбелязани с ( "звездичка") .корекциите случай не може да се подава, ако * полета са празни, а преди това прикачени файлове трябва да бъдат приложени отново.
Информация за продукта
Къде мога да намеря моя номер на модела?
https://www.philips.com/c-cs/support-country-selector.html
Максимален размер на файла е позволено 15MB. Само PDF, PNG, JPG и JPEG файлове са позволени.
Вашият въпрос / коментар
Други Прикачени Файлове
Лична информация
Започва с "+", следван от кода на държавата
Започва с "+", следван от кода на държавата
Политика за поверителност
Бих искал да получавам новини за продуктите на Philips. Декларирам, че съм запознат с политиката за поверителност на.
Съгласен съм, че TP Vision Europe BV като лицензодател на марката за продуктите на Philips TV и Audio или MMD монитори и дисплеи Nederland BV като лицензодател на марката за маркови LCD дисплеи на Philips, ще съхранява и обработва моите лични данни за предоставяне на услуги на клиентите или за измерване на удовлетвореността ми от нейните услуги. Освен това съм съгласен, че моите лични данни могат да бъдат предоставяни на трети страни, доколкото това е необходимо за извършване на адекватно обслужване. Декларирам, че съм запознат с Политиката На Частност