Vyplňte prosím všetky povinné polia označené s hviezdičkou (, ') vaša vec nemožno podať, ak * polia sú prázdne a už pripojené súbory by mali byť znovu pripojený.
Informácie o produkte
Maximálna veľkosť súboru je povolené 15MB Iba pdf, png, jpg a jpeg súbory sú povolené.
Vaša otázka / komentár
Iné Prílohy
Osobné informácie
Začína na, + ', nasleduje Country Code
Začína na, + ', nasleduje Country Code
Zásady ochrany osobných údajov
Chcel by som dostávať správy o produktoch Philips. Vyhlasujem, že som oboznámený s pravidlami ochrany osobných údajov TP Vision.
Súhlasím s tým, že spoločnosť TP Vision Europe BV ako držiteľ licencie na výrobky Philips TV a Audio alebo MMD Monitors & Displays Nederland BV ako držiteľ licencie na displeje LCD značky Philips bude ukladať a spracovávať moje osobné údaje s cieľom poskytovať služby zákazníkom alebo merať moju spokojnosť s jej služby. Ďalej súhlasím s tým, že moje osobné údaje sa môžu poskytovať tretím stranám, pokiaľ je to potrebné na poskytovanie primeraných služieb. Vyhlasujem, že som oboznámený s politikou ochrany súkromia